પડદો ખોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડદો ખોલવો

  • 1

    ખુલ્લું કરવું; અંતરપટ દૂર કરી મનની વાત કરવી.