પડ્યા ઉપર પાટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડ્યા ઉપર પાટુ

  • 1

    પડેલાને-મરેલાને (મારવું); દાઝ્યા ઉપર ડામ (દેવો).