પડ્યું ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડ્યું ઊઠવું

  • 1

    સૂતેલા-ભાગી પડેલા-ફરી જાગવું કે ટટાર થવું.