પુંડરીકાક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુંડરીકાક્ષ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    વિષ્ણુ.