પડળ ફરી વળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડળ ફરી વળવાં

  • 1

    આંખ ઉપર છારી આવવી.

  • 2

    બરાબર ન દેખાવું-સમજાવું.