પડાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડાક

અવ્યય

  • 1

    એકદમ; પટાક (પડાક દઈને, પડાક લઈને).

મૂળ

રવાનુકારી