પડિયાં બોલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડિયાં બોલવાં

  • 1

    અતિસારથી પીડાવું.

  • 2

    લાક્ષણિક ખૂબ અશક્ત થઈ જવું.