પેંડો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેંડો આપવો

  • 1

    મારવું.

  • 2

    બરતરફ કરવું.