પડો વજડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડો વજડાવવો

  • 1

    ઢોલ વગાડાવી લોકોમાં જાહેર કરવું.