પુણ્યપુરુષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુણ્યપુરુષ

પુંલિંગ

  • 1

    પુણ્યવાન, પુણ્યશ્લોક, કે પુણ્યશાળી પુરુષ.