પુણ્યશાલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુણ્યશાલી

વિશેષણ

  • 1

    પુણ્યવાન.

  • 2

    પૂર્વજન્મનાં સુકૃતવાળું.