પણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભાજીની ઝૂડી.

પૂણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાંતવા માટે પીંજેલા રૂનો વણીને બનાવેલો લાંબો ગોળ આકાર.

મૂળ

दे.

પેણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાવડી.