ગુજરાતી

માં પણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પણી1પૂણી2પેણી3

પણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભાજીની ઝૂડી.

ગુજરાતી

માં પણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પણી1પૂણી2પેણી3

પૂણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાંતવા માટે પીંજેલા રૂનો વણીને બનાવેલો લાંબો ગોળ આકાર.

મૂળ

दे.

ગુજરાતી

માં પણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પણી1પૂણી2પેણી3

પેણી3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાવડી.