પૂણી બનાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂણી બનાવવી

  • 1

    પૂણી કરવી.