પૂણી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂણી વાળવી

  • 1

    પૂણી કરવી.