પણ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પણ મૂકવું

  • 1

    પ્રતિજ્ઞા કરવી.