પણ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પણ લેવું

  • 1

    પ્રતિજ્ઞા કરવી.