ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પૂત1

પુંલિંગ

 • 1

  પુત્ર.

ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પૈતું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીતું; પાતળો કકડો; કાતળી.

ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પંત3

પુંલિંગ

 • 1

  (મહારાષ્ટ્રમાં) બ્રાહ્મણોમાં એક અટક.

મૂળ

म.

વિશેષણ

 • 1

  પવિત્ર; શુદ્ધ કે શોધિત-શુદ્ધ કરાયેલું (જેમ કે, દૃષ્ટિપૂત).

ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પત4

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો પતિ.

મૂળ

સર૰ हिं.

ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પત5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગળતો કોઢ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગળતો કોઢ.

મૂળ

'રક્તપિત્ત' પરથી ટૂંકું?

ગુજરાતી

માં પતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂત1પૈતું2પંત3પત4પત5પત6

પત6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આબરૂ-ટેક.

 • 2

  વિશ્વાસ.

મૂળ

सं. प्रत्यय; प्रा. पत्तिअ; સર૰ हिं., म.