પતંગ ઊતરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતંગ ઊતરી જવો

  • 1

    પતંગ હવામાં અધ્ધર ન રહેતાં નીચે આવી જવો.