પતંગ ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતંગ ચડાવવો

  • 1

    કનકવાને દોર મૂકીને ઊંચે જવા દેવો.