પતંગ પર પતંગ નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતંગ પર પતંગ નાંખવો

  • 1

    પેચ લડાવવા.