પત્તર ખાંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત્તર ખાંડવી

  • 1

    કોઈની આબરૂ બગાડવી; ખરાબ કરવું.

  • 2

    હેરાન કરવું.