પત્તર પૂરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત્તર પૂરવું

  • 1

    ભાણું પીરસી તૈયાર કરવું. (રાવળિયાને આપવાનું).