પત્તિપાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત્તિપાલ

પુંલિંગ

  • 1

    પત્તિનો ઉપરી.