પત્તો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત્તો ખાવો

  • 1

    ભાળ મળવી; ખબર પડવી.

  • 2

    લાગ મળવો; ફાવવું.