ગુજરાતી

માં પતરાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પતરાળું1પત્રાળું2

પતરાળું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પત્રાળું; પાંદડાનો કરેલો થાળી જેવો આકાર.

ગુજરાતી

માં પતરાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પતરાળું1પત્રાળું2

પત્રાળું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પતરાળું; પતરાવળ.