ગુજરાતી

માં પતરાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પતરાળી1પત્રાળી2

પતરાળી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પત્રાળી; પતરાવળ.

 • 2

  ભાણું; પિરસણ.

ગુજરાતી

માં પતરાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પતરાળી1પત્રાળી2

પત્રાળી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પતરાળી; પતરાવળ.

 • 2

  ભાણું; પિરસણ.