પતરાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતરાળી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પત્રાળી; પતરાવળ.

 • 2

  ભાણું; પિરસણ.

પત્રાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત્રાળી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પતરાળી; પતરાવળ.

 • 2

  ભાણું; પિરસણ.