પતરાળી મંગાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતરાળી મંગાવવી

  • 1

    મંદિરમાં ધરાવેલા પ્રસાદમાંથી વેચાતું ભાણું મંગાવવું.