પતરાળી માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતરાળી માંડવી

  • 1

    ભાણું મૂકવું-પીરસવું.

  • 2

    પીરસવા માટે પતરાળું મૂકવું.

  • 3

    જમવા પંગત બેસાડવી.