પતીજ ખોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતીજ ખોવી

  • 1

    સાખ-આબરૂ ગુમાવવાં.