પતીજ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતીજ પડવી

  • 1

    વિશ્વાસ બેસવો-ઉત્પન્ન થવો.