પત ખોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત ખોવી

  • 1

    સાખઆબરૂ જવી.