પત રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પત રાખવી

  • 1

    ટેક આબરૂ જાળવવાં.