ગુજરાતી

માં પથની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પથ1પૃથુ2પંથ3

પથ1

પુંલિંગ

 • 1

  રસ્તો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પથની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પથ1પૃથુ2પંથ3

પૃથુ2

વિશેષણ

 • 1

  પહોળું; વિસ્તીર્ણ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પથની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પથ1પૃથુ2પંથ3

પંથ3

પુંલિંગ

 • 1

  માર્ગ (પંથ ઝાલવો, પંથ પકડવો, પંથ લેવો).

 • 2

  ધર્મનો સંપ્રદાય (પંથ પાળવો; પંથ પળાવવો).

મૂળ

જુઓ પથ