પથ્થરની છાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથ્થરની છાતી

  • 1

    લાગણી વિનાનું હૃદય.

  • 2

    હિંમતવાન હૃદય.