પથ્થર ઉપરની જડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથ્થર ઉપરની જડ

  • 1

    ક્ષણભંગુર.