પથ્થર ઉપર પાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથ્થર ઉપર પાણી

  • 1

    નકામી મહેનત; કાંઈ અસર ન થવી.