પથરણું ઉપાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથરણું ઉપાડવું

  • 1

    શોક કરવાનું કાઢી નાખવું.