પથરી પર ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથરી પર ચડાવવું

  • 1

    અસ્ત્રા ઇ૰ને પથરી ઉપર ઘસવું-ધાર કાઢવી.