પથરો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથરો નાખવો

  • 1

    વિઘ્ન-વાંધોવચકો ઊભાં કરવાં.