પૃથ્વીકાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૃથ્વીકાય

પુંલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    જીવોનો એક પ્રકાર (છકાય; પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને પ્રસકાય.).