પૃથ્વી રસાતલ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૃથ્વી રસાતલ જવી

  • 1

    ભારે અપકર્મ સંભવવું.