પૃથ્વી રસાતળ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૃથ્વી રસાતળ જવી

  • 1

    ગજબ થવો; દુનિયા ઊંધીચત્તી થવી.