પથારીએ પડીને ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથારીએ પડીને ખાવું

  • 1

    નઠારા કામનાં માઠાં ફળ ભોગવવાં.