પંથ પળાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંથ પળાવવો

  • 1

    મરણ પછી તેરમે દિવસે એ નામનો શ્રાદ્ધવિધિ કરવો.