પદચ્યુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પદચ્યુત

વિશેષણ

  • 1

    પદભ્રષ્ટ.