પદજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પદજ્ઞ

પુંલિંગ

  • 1

    પદને જાણનાર; વૈયાકરણ.