પદ્યાવલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પદ્યાવલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પદ્ય પસંદ કરીને કરાયેલો સંગ્રહ; કાવ્યસંગ્રહ.

મૂળ

+આવલી