પદરે બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પદરે બાંધવું

  • 1

    પદરનું-પોતાનું કરવું; પોતાને કબજે રાખવું.