પુનર્જન્મવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુનર્જન્મવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    પુનર્જન્મ છે એવી માન્યતા.