પુનર્જન્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુનર્જન્મવાદી

વિશેષણ

  • 1

    પુનર્જન્મને લગતું કે તેમાં માનનારું.